Een boomtuin is een tuintje aan de voet van een boom. Vaak een verzamelplek voor zwerfvuil, hondenpoep, vuilniszakken en fietsen. Terwijl het zoveel leuker en groener kan. Maar dan wel zonder dat de boom schade ondervindt.

Bomen in de stad hebben het moeilijk

In een dichtbebouwde buurt moeten de wortels van bomen hun weg vinden onder het asfalt dat geen lucht of water doorlaat. De grond is vaak verdicht waardoor weinig zuurstof bij de wortels komt. Een boomtuintje mag een boom dus niet extra belasten. Maar bomen hebben ook baat bij een boomtuintje. Fietsen worden (minder) tegen de boom geparkeerd, een beetje automobilist rijdt er omheen en planten houden het vocht vast.

 

Registratie boomtuinen

Een goed verzorgde boomtuin trekt minder straatvuil en hondenpoep aan. Waar  buurtbewoners het onderhoud van boomtuinen kan het stadsdeel dat achterwege laten. Als ze maar weten waar die tuintjes zijn. Natuur&Milieuteam Zuid registreert daarom welke boomtuinen zijn geadopteerd en ze beheren samen met de werkgroep de website buurtboomtuin.

 

Beplanting boomspiegels

Er is nogal wat misverstand over het beplanten van de grond rond bomen (ook wel de boomspiegel genoemd). De Werkgroep Buurtboomtuin is te rade gegaan bij boomdeskundige Els Couenberg. Zij heeft een aantal vragen over beplanting rond bomen beantwoord.

 

Jonge bomen

Als boomspiegels op juiste wijze beplant worden schaadt dat een boom niet. Alleen bij jonge bomen (jonger dan vijf jaar) kan er door beplanting van de boomspiegel stagnatie optreden in de groei van een boom. Bomen die geplant worden zijn meestal al ouder dan vijf jaar. Ze moeten eerst aanslaan en pas na vijf jaar is het tijd om de boomspiegel te beplanten.