Voor het aanleggen van een boomtuin worden onderstaande richtlijnen door de gemeente gehanteerd:

Afspraken Boomtuin

 1. U mag de grond rondom een boom niet tegen de stam ophogen want dat kan stamrot veroorzaken. Een laagje van maximaal 5 cm is toegestaan;
 2. U mag de grond niet afgraven want daarmee beschadigen de wortels die voor de boom onmisbaar zijn voor de opname van water en zuurstof;
 3. Planten mag u alleen doen zonder de wortels te beschadigen. Als de boomwortels erg dicht op de grond liggen (vaak bij oudere bomen) is de boomtuin niet geschikt voor beplanting;
 4. Alleen transparante boomhekjes zijn toegestaan die niet diep in de grond worden geslagen (NMT Zuid kan u hierover informeren);
 5. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan want de boom neemt die via de wortels op;
 6. Er moet minimaal 1,5 meter vrije loopruimte overblijven, dus planten die over de stoep groeien moeten tijdig worden gesnoeid;
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de beplantingen zoals snoeien en watergeven;
 8. De gemeente blijft (net als bij geveltuinen) eigenaar van de grond en kan het boomtuintje (laten) verwijderen indien het onderhoud sterk te wensen overlaat (eerst gaan wij met u in
  overleg);
 9. De gemeente zal het onderhoud aan de boom en de verharding (of bestrating) eromheen blijven uitvoeren. Als daarbij schade ontstaat aan de boomtuin kunt u de gemeente niet
  aansprakelijk stellen;
 10. De gemeente en bedrijven zoals Essent en KPN/TPG hebben bij werkzaamheden aan kabels en leidingen of reconstructies van de straat het recht om de boomtuin te verwijderen (u
  wordt hier eerst over geïnformeerd).